Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület

Tagjaink

Egyesületünk tagjai között fazekasok, szövők, hímzők, kosárfonók, nemezesek,  csipkeverők, fafaragók, kékfestők, játékkészítők, mézeskalácsosok, stb. vannak.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre, kiállításokra, táborainkba, kézműves foglalkozá-sainkra.

Navigáció

Bejelentkezés

Egyesületünket megtalálja a Facebookon is

ASzakkör

Szalagszövő tábor

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület nagykőrösi alkotóházában 2015. május 1-3. között 14 érdeklődő gyűlt össze az ország különböző pontjairól, hogy ismét bővíthessék tudásukat egy igen ősi szövési mód, a szalagszövés területén. Tavaly ősszel is volt már egy ilyen témájú táborunk.

A tábor szervezői és vezetői Nagy Mari és Vidák István textilművészek voltak, oktatóként meghívták Petrás Mária énekes, keramikus, moldvai szövőasszonyt és Landgráf Katalin textiles iparművészt, a Fóti Művészeti Középiskola tanárát.

A tábor célja a közép–ázsiai és moldvai szőtt szalagok tanulmányozása és elsajátítása volt. Az előadások során Vidák István a kirgiz és az erdélyi szalagszövés párhuzamait tárta fel színes diaképek segítségével. Petrás Mária a kender feldolgozásáról és a moldvai férfi és női övekről beszélt a részvevőknek. Landgráf Katalin a szövés technikai rendszerezését, a szövésfajtákat ismertette.

Gyakorlati munka során a részvevők első nap megismerhették a fonal festését indigóval, majd a- „Cson csete bo” kirgiz szalagszövést. Második napon Petrás Mária megtanította a gyapjú fonását gyalogorsóval és két szál összesirítését sirítő orsóval. Majd következett a szövőszék felvetése és a bernyéc, azaz a moldvai szalagszövés készítése szövőszéken. Az utolsó napon Landgráf Katalinnal szalagszövés fél nyüsttel, nyüstkészítés, valamint egyszerű és bonyolult mintázás elsajátítása várt a részvevőkre.

 

Pásztorszobor felavatása

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület fafaragói közösen faragtak egy pásztorszobrot egy hatalmas tölgyfa rönkből. A szobor felállítására és felavatására az egyesület közgyűlésén került sor 2015. április 25-én.
Tavaly augusztusban a fafaragó tábor részvevői szó szerint nagy fába vágták a fejszéjüket. Orisek Ferenc Népművészet mestere fafaragó irányítása mellett készült a pásztorszobor a közel 3 méteres rönkből. Először lekérgezték, majd a kirajzolás után a fafaragók egymást váltva faragták a szobrot. Büszkén elmondhatjuk, hogy ez az alkotás Orisek Ferenc, Rácz Ernő, Apró Tamás és Sáriné Gubacsi Éva közös műve.
A pásztorszobrot az egyesület nagykőrösi alkotóházának udvarán állítottuk fel, ez köszönti az oda betérőket. Az avatóbeszédet Karsay Istvánné népi iparművész fafaragó mondta, aki 83 évesen is töretlen lelkesedéssel tanít faragást a fiataloknak. Margit néni kiemelte, hogy a szoborfaragás másik nagy eredménye, hogy mindez a táborban részvevő fiatalok és gyerekek előtt készült, akik így a kezdetektől végigkövethették a szobor készítésének minden mozzanatát. A látott példa nyomán maguk is belevágtak közösen egy kisebb pásztorszobor faragásába.
Felállításra kerültek továbbá az előző alkotóházunkból, Jakabszállásról elhozott kopjafák is, melyek 10 évig feküdtek a megfelelő helyre várva.
A szoboravatóra megrendült egészsége ellenére is ellátogatott egyesületünk alapító elnöke, dr. Bánszky Pál, aki a mindig is nagy támogatója volt népi faragásnak.

További képek a fotógalériában.

A népművészet szolgálatában

Dr. Varga Ferencné 2015. április 18-án, a Békéscsabán megrendezett „Népi kézműves közösségek a Dél-Alföldön” című konferencián tartott előadást. A 93 éves Ilonka néni „60 év a hímzés szolgálatában” című előadásában beszámolt az általa vezetett kecskeméti hímző szakkör tevékenységéről a megalapítástól napjainkig.

Jó szívvel segíteni

Rácz-Fodor Mihályné szövő 9 db faliszőnyeget szőtt ajándékba a Kiskunhalasi Ékes Kapu Otthon részére.

Néhány zsák végtelenszálú rongyhulladéka  volt, azokból készített nagy szeretettel a bentlakó sérült gyerekek lakószobáiba szőnyeget vagy falvédőt.

Minden lakó nagy örömmel fogadta ezt az ajándékot.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy színt vitt a gyerekek életébe. :)

Kiszebáb készítése

A farsang hangos mulatságait még a középkor hiedelmei teremtették meg. Az emberek azt hitték, hogy a tél során a Nap elgyengül és ártó szellemek, boszorkányok kelnek életre. A jelmezes felvonulás, a zajok, a boszorkánybábu égetése éppen ezen ártó lények elüldözését volt hivatott megvalósítani. Sok helyen tüzes kereket görgettek, nagy máglyákat raktak, mert úgy hitték a tűz ereje segíti a Napot, hogy újra erőre kapjon. Eredetileg azért öltöztek jelmezbe, hogy elűzzék a halált, a rosszat és a hideget. A régi hiedelmeket mára elfeledték az emberek, de a jelmezes felvonulások megmaradtak.

Anyaggyűjtés az Élő Népművészet Kiállításra

A XVI. Országos Népművészeti Kiállításra az előző évek gyakorlatának megfelelően a  válogatás régiónként történik. A dél-alföldi regionális koordinátor a Békés Megyei Népművészeti Egyesület. Az előzetes jelentkezést március 10-ig kell elküldeni a  jelentkezési lapon megadott címükre. Jelentkezési lap letölthető itt, a Dél-Alföld címszó alatt.
Egyesületünk tagjainak kecskeméti gyűjtési lehetőséget ajánlunk, Békéscsabára innen szállítjuk közösen az anyagot. Ezt, kérjük, jelöljék a jelentkezési lapon!
Május 20. és 31. között a Népi Iparművészeti Gyűjteményben (Kecskemét, Serfőző u. 19.) lehet leadni az alkotásokat, a múzeum nyitvatartási idejében.
Június 20-21-én lesz a békéscsabai válogatás a dél-alföldi regionális kiállításra.

Adó 1%-a

 

*

Kérjük, az idén se felejtkezzen meg adóbevallása elkészítésekor rendelkezni adója 1 %-áról.
A közhasznúsági fokozat megtartásához ez évben is nagy szükségünk van az 1 % gyűjtésére.

Az SZJA-ból civil szervezeteknek felajánlható részből szívesen fogadjuk egyesületünk részére küldött felajánlásaikat.
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az egyesület javára!
Az alábbiakat kell feltüntetni a szelvényen:
Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület
Adószám: 19041483-1-03

NÉPI MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE PÁLYÁZAT

A Hagyományok Háza meghirdeti a XI. Országos Népi Mesterségek Művészete pályázatot. A pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait és technológiáit megmentsük, megújítsuk és továbbfejlesszük. Olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.

Tárgyköre: népi bútorműves, festettbútor-készítő, vaskovács, rézműves, bőrműves, szűcs, szűrszabó, kékfestő, fésűs, késes, gyertyaöntő, kádár, kulacskészítő, vertcsipke-készítő, mézeskalácsos, stb. tevékenységek, vessző, csuhé, gyékény, szalma, tárgykészítők alkotásai, népi öltözetkiegészítő szakágak: kalapos, lószőrfonó, gyöngyfűző és más népi ékszerkészítő, papucskészítő, bocskoros, csizmadia; a népi élet jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódó mesterségek: népi hangszer készítő, tojásfestő, stb.

A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja.