Tagjaink

Egyesületünk tagjai között fazekasok, szövők, hímzők, kosárfonók, nemezesek,  csipkeverők, fafaragók, kékfestők, játékkészítők, mézeskalácsosok, stb. vannak.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre, kiállításokra, táborainkba, kézműves foglalkozá-sainkra.

Navigáció

Bejelentkezés

Egyesületünket megtalálja a Facebookon is

ASzakkör

NÉPI MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE PÁLYÁZAT

A Hagyományok Háza meghirdeti a XI. Országos Népi Mesterségek Művészete pályázatot. A pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait és technológiáit megmentsük, megújítsuk és továbbfejlesszük. Olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.

Tárgyköre: népi bútorműves, festettbútor-készítő, vaskovács, rézműves, bőrműves, szűcs, szűrszabó, kékfestő, fésűs, késes, gyertyaöntő, kádár, kulacskészítő, vertcsipke-készítő, mézeskalácsos, stb. tevékenységek, vessző, csuhé, gyékény, szalma, tárgykészítők alkotásai, népi öltözetkiegészítő szakágak: kalapos, lószőrfonó, gyöngyfűző és más népi ékszerkészítő, papucskészítő, bocskoros, csizmadia; a népi élet jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódó mesterségek: népi hangszer készítő, tojásfestő, stb.

A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja.

A pályázatot a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak zsűriszámot ad. A zsűrizés díja alkotásonként 1 500 Ft, melyet csekken vagy átutalással lehet befizetni a Hagyományok Háza bankszámlájára (10032000–01739716–00000000).

A pályázathoz a Hagyományok Háza kitöltött zsűri adatlapját és pályázati adatlapját, valamint a csekk igazolószelvényét kell elküldeni a Hagyományok Háza címére (Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály, 1251 Budapest, Pf. 23), vagy a pályázati tárgyakkal együtt leadni. A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint az adatlappal megegyezően be kell sorszámozni a tárgyakat.

(A csekk és az adatlapok beszerezhetők a Hagyományok Házában a Népi Iparművészeti Osztályon, valamint az adatlapok a Hagyományok Háza honlapjáról is letölthetők.)

Pályázni csak új alkotásokkal lehet, önálló tárggyal vagy garnitúrával. Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton, vagy a népi iparművészeti zsűri előtt már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.

A pályázati tárgyakat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályára.

Személyes tárgyleadás: 2015. április 15-én, 16-án és 17-én, 9–16 óra között

(1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.)

Postacím: Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály, 1251 Budapest, Pf.: 23

A postai beküldés határideje: 2015. április 10.

A postán feladott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Zsűrizés időpontja: 2015. április 22.

További információ és jelentkezési lap a Hagyományok Háza oldalán: http://hagyomanyokhaza.hu/page/11853/